Zarządzanie dostępem

W normalnych warunkach postmaster jest odpowiedzialny za tworzenie nowych adresów e-mail i utrzymywanie obecnych. Ponadto tylko ten użytkownik może zmieniać zawartość kalendarza i książki adresowej, które są wspólne dla całej domeny. Możesz to zmienić w administracji poczty internetowej, a także delegować określone uprawnienia dla innych skrzynek w domenie.

Zaloguj się do Webmaila za pomocą konta postmaster lub konta delegowanego.

Kliknij zakładkę Admin. 


Delegowanie dostępu 

W menu "Ustawienia Admin dla (nazwa domeny)"  wybierz Administratorzy.
Wprowadź  nazwę użytkownika poczty, który powinien mieć uprawnienia dostępu do administracji i kliknij przycisk Dodaj.

Dodany użytkownik będzie od teraz widoczny na liście.
Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z  przełącznika Włącz/Wyłącz.

Użytkownika można usunąć, klikając przycisk Usuń.

Konfigurowanie dostępu do firmowej książki adresowej

W menu "Ustawienia Admin dla (nazwa domeny)" wybierz Książka adresowa.
Wprowadź pełny adres e-mail użytkownika, który powinien mieć uprawnienia do zapisu we wspólnej książce adresowej i kliknij przycisk Dodaj.


Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z przełącznika Włącz/Wyłącz. Możesz usunąć użytkownika, klikając przycisk Usuń.

Konfigurowanie dostępu do edycji kalendarza firmowego

W tym samym menu co poprzednio wybierz element "Kalendarz".

Wprowadź pełny adres e-mail użytkownika, który powinien mieć uprawnienia do zapisu w udostępnionym kalendarzu i kliknij przycisk Dodaj.


Możesz tymczasowo włączać i wyłączać dostęp, korzystając z przełącznika Włącz/Wyłącz. Użytkownika można usunąć, klikając przycisk Usuń.

Oprócz administrowania użytkownikami uprzywilejowanymi, możesz zmieniać kolor wydarzeń we współdzielonym kalendarzu.