Usuwanie zduplikowanych wiadomości w kliencie pocztowym Thunderbird

W przypadku klienta Thunderbird możesz użyć dodatku "Usuń zduplikowane wiadomości" – najnowsza wersja 0.5.2b4. Plik instalacyjny można pobrać ze strony dodatku Thunderbird lub bezpośrednio ze strony programisty.

Po zapisaniu pliku "remove_duplicate_messages-0.5.2b4-tb.xpi" na komputerze, przejdź do klienta Thunderbirda. 
W menu wybierz Dodatki (Zapisane pliki).


W oknach systemowych wybierz pobrany plik i rozpocznij instalację klikając Zainstaluj teraz.
Po ponownym uruchomieniu Thunderbirda instalacja zostanie zakończona, a po kliknięciu folderu prawym przyciskiem myszy pojawi się nowa pozycja - "Usuwanie zduplikowanych wiadomości". 

Utwórz nowy folder w swojej skrzynce pocztowej, np. „Otrzymane duplikaty”. Możesz pominąć ten krok, jeśli zamierzasz tylko usunąć wszystkie zduplikowane wiadomości.

Kliknij prawym przyciskiem myszy folder (Skrzynka odbiorcza) i z menu kontekstowego wybierz "Usuwanie zduplikowanych wiadomości".

Po zakończeniu analizy otworzy się nowe okno z wynikami, w którym możesz wybrać sposób postępowania z duplikatami. 

  
Zduplikowane wiadomości można trwale usunąć, przenieść do kosza lub przenieść do dowolnego żądanego folderu Thunderbirda.

Zakończ usuwanie (lub przenoszenie) klikając OK.

Aby przejść przez dodatkowe foldery (konta IMAP), uruchom dodatek w ten sam sposób dla żądanego folderu.