Konfiguracja serwera SMTP - autoryzacja

Ze względów bezpieczeństwa serwer smtp.forpsi.com wymaga autoryzacji. Dodatkowo, domena nadawcy musi być taka sama jak domena użyta do uwierzytelnienia lub alias tej domeny. 


Uwierzytelnianie
Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia. Protokół SMTP obsługuje metodę autoryzacji LOGIN i PLAIN. Musisz podać poprawną nazwę użytkownika (adres e-mail) i hasło, aby móc za jego pośrednictwem wysłać dowolną wiadomość. Jeśli nie ustawisz uwierzytelniania dla swojego konta e-mail, klient poczty zwróci następujący komunikat o błędzie.

MS Outlook:

Thunderbird:

Opera Mail: 

Komunikaty o błędach wyświetlają odpowiedź serwerów:

Co zrobić, gdy pojawi się ten komunikat o błędzie?
Przejdź do ustawień konta e-mail i sprawdź je. Instrukcje dotyczące konfigurowania każdego klienta poczty e-mail są opisane w sekcji Poczta.


Nazwa domeny nadawcy musi być taka sama jak domena użyta do uwierzytelnienia lub alias tej domeny
Serwer SMTP jest elementem składowym oferowanych przez naszą firmę usług. Webhosting wskazuje na określoną domenę lub alias. Z powyższych powodów, wysyłanie poczty jest dopuszczone tylko i wyłącznie z domen zamówionych dla danego hostingu. Wysyłanie poczty nie jest dopuszczone w następujących przypadkach:
  • W przypadku korzystania z poczty w domenie, która nie używa hostingu przez nas dostarczanego (np.: Hotmail lub Gmail).
  • W przypadku korzystania z konta pocztowego dostarczanego przez nas, ale nienależącego do domeny używanej do autoryzacji.
Serwer SMTP zwróci w tym wypadku następujący komunikat o błędzie:
5.1.0 <john.smith@domain.com> sender rejected
Te same ograniczenia są stosowane dla domen trzeciego poziomu, nawet wtedy, gdy są one utrzymywane przez naszą firmę.

Co zrobić, gdy pojawi się ten komunikat o błędzie?
Przejdź do ustawień konta e-mail i sprawdź je. Instrukcje dotyczące konfigurowania każdego klienta poczty e-mail są opisane w sekcji Poczta.
Uwaga! Nasz Webmail umożliwia skonfigurowanie 4 zewnętrznych kont i ustawienie jednego, alternatywnego nadawcy. Użycie tego nadawcy jest możliwe, pomimo iż nie jest hostowany przez naszą firmę oraz nie jest aliasem domeny używanej do autoryzacji.


Dozwolone jest maksymalnie 10 nieudanych prób uwierzytelniania na godzinę
Ze względu na częste próby łamania haseł do skrzynek mailowych przez spamerów, została ustawiona maksymalna liczba nieudanych prób autoryzacji na serwerze smtp.forpsi.com. Jeśli liczba 10 nieudanych prób uwierzytelniania zostanie przekroczona, kolejne połączenia z danego adresu IP są odrzucane z poniższym błędem.
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh Connection refused from 112.67.35.229. Too many authorization failures from this IP, try again later.
Powyższa sytuacja może się wydarzyć, jeśli wprowadziłeś nieprawidłowe hasło w czasie wysyłki maili lub jeśli klient pocztowy jest niepoprawnie skonfigurowany.

Co zrobić, gdy pojawi się ten komunikat o błędzie?
Możesz odczekać godzinę lub skontaktować się z działem obsługi klienta pod adresem https://support.forpsi.pl. Odblokujemy wtedy adres IP.