Przenoszenie e-maili do Forpsi

W tym artykule spróbujemy przedstawić jak przenieść skrzynkę pocztową na serwer poczty w Forpsi.

1. Zamów jeden z oferowanych hostingów (Easy, Advanced, Professional) lub usługę dodatkową E-mail dla domeny, zobacz ofertę na naszej stronie.  
Hosting obejmuje również miejsce na stronę internetową usługę dodatkową E-maile można zamówić tylko dla domeny hostowanej przez naszą firmę. Możesz przenieść do nas domenę zgodnie z instrukcjami w sekcji Domeny (domeny .pl , domeny .cz, domeny generyczne, domeny .eu,...)

2. Utwórz skrzynki pocztowe

 •  W przypadku gdy podczas zamówienia hostingu lub usług dodatkowych podałeś już skrzynki e-mail, zostaną one utworzone automatycznie i otrzymasz do nich dane logowania w wiadomości e-mail z danymi do zarządzania usługami.
 •  możesz dodatkowo tworzyć skrzynki pocztowe w interfejsie webmail.forpsi.com po zalogowaniu się na konto administracyjne poczty(postmaster), patrz artykuł Tworzenie skrzynki pocztowej e-mail    możesz uzyskać dostęp do skrzynek pocztowych za pośrednictwem interfejsu webmail.forpsi.com lub z klienta poczty e-mail.

 Instrukcję konfiguracji klienta znajdziesz w artykule Konfiguracja klienta poczty lub w dziale Klienci poczty.

Uwaga! W kliencie pocztowym możesz jednocześnie założyć konto u pierwotnego dostawcy i nowe konto w Forpsi (chociaż mogą mieć tę samą nazwę i domenę, różnią się w zależności od używanego serwera pocztowego) 

3. Zmień rekord MX 
 •  przed zmianą rekordu MX skontaktuj się z nami za pośrednictwem czatu lub zgłoszenia, aby skonfigurować odbiór wiadomości e-mail na mxavas.forpsi.com nawet podczas zmiany rekordów MX, zobacz artykuł sprawdzanie rekordów MX na mxavas.forpsi.com 
 •  ustaw rekord MX dla swojej domeny z priorytetem 10 i wartością mxavas.forpsi.com (dla naszych serwerów NS patrz artykuł Ustawianie rekordów DNS), usuń oryginalne rekordy MX 
 •   jeśli korzystasz z zagranicznych serwerów NS, możesz albo zmienić rekord MX tylko na istniejących serwerach NS (jeśli nadal korzystasz z witryny w pierwotnej lokalizacji), albo zmieniasz serwery NS na Forpsi (jeśli zmieniasz również lokalizację na stronie internetowej lub jeśli nie korzystasz z witryny)  
Uwaga! Po zmianie rekordu MX lub Serwery NS, przez określony czas (w zależności od buforowania rekordów MX), wiadomosci e-mail będą dostarczane zarówno do pierwotnej lokalizacji, jak i do nowego serwera mxavas.forpsi.com. 
Uwaga! Jeśli masz ustawiony rekord SPF dla domeny, nie zapomnij go zmodyfikować, zobacz artykuł Ustawianie rekordu SPF. Podobnie, jeśli aktywowałeś DKIM, poproś o jego aktywację również na serwerze smtp.forpsi.com. 

4. Skopiowanie danych z oryginalnej skrzynki pocztowej do nowej w Forpsi.

 •  W tym celu będzie potrzebny dostęp do oryginalnej skrzynki pocztowej za pośrednictwem poczty internetowej lub IMAP.
 •  Najłatwiej będzie przenieść e-maile z pierwotnej lokalizacji do nowej za pomocą protokołu IMAP w kliencie pocztowym (poniższe instrukcje opisują kopiowanie folderów w kliencie pocztowym Thunderbird, jednak można użyć dowolnego klienta, który umożliwia pracę z kontami typu IMAP.  
 •  Dodać oba konta IMAP w normalny sposób (procedura dla konta Forpsi opisana jest w poście w kategorii Ustawienia IMAP).  
 •  Wszystkie foldery niesystemowe (żółta ikona folderu w domyślnej skórce) można skopiować przez przeciągnięcie [Ctrl] (tryb kopiowania) do docelowej nazwy konta skrzynki pocztowej.

 • W przypadku folderów systemowych należy zaznaczyć wszystkie wiadomości w folderze źródłowym (menu Edycja > Wybierz > Wszystkie lub [Ctrl]+A) i przeciągnąć je do odpowiedniego folderu docelowego konta.
 • Wreszcie, logując się do swojej skrzynki poczty internetowej, możesz sprawdzić, czy wiadomości e-mail zostały pomyślnie skopiowane na serwer Forpsi.

4.1 Kopiowanie danych z lokalnej kopii zapasowej oryginalnej skrzynki pocztowej do nowej w Forpsi przez IMAP 
 • Jeśli masz skrzynkę pocztową (folder) wyeksportowaną od pierwotnego dostawcy usług poczty e-mail, możesz ją zaimportować za pomocą dodatku do Thunderbirda — ImportExportTools NG.
 • Ponieważ narzędzie ImportExportTools nie umożliwia importowania bezpośrednio na serwer IMAP, zaimportujemy do folderu umieszczonego w lokalnych zasobach twojego "PC"(patrz ilustracja).

 • Jeśli masz jeden plik, zaznacz pierwszą pozycję na liście, wybierz plik na dysku i zaimportuj jego zawartość do folderu Lokalny. W tym miejscu zostanie utworzony folder o takiej samej nazwie jak plik archiwum.
 • Następnie po prostu otwórz folder z zaimportowanymi wiadomościami, kliknij na liście i wybierz wszystkie (Ctrl+A).
 • Przeciągnij wiadomości za pomocą myszy do odpowiedniego folderu skrzynki pocztowej na serwerze IMAP, jak w poprzednim akapicie (4).

4.2 Kopiowanie danych z lokalnej kopii zapasowej oryginalnej skrzynki pocztowej do nowej w Forpsi przez POP3 
 •  Postępuj analogicznie jak w poprzednim przypadku, z tą różnicą, że importu można dokonać do dowolnego folderu POP3.

Dostęp do oryginalnej skrzynki pocztowej przez POP3
 •  Thunderbird – choć przy usuwaniu oryginalnego konta możesz wybrać, czy dane zostaną usunięte, czy też e-maile pozostaną na dysku komputera, musisz najpierw skopiować e-maile (np. przeciągając myszką z wciśniętym klawiszem Ctrl) z oryginalnego konta konto na nowe w Forpsi.
 •   MS Outlook — jeśli usuniesz tylko konto POP3, a nie odpowiadający mu plik danych, wiadomości e-mail pozostaną w kliencie w oryginalnej lokalizacji. Nie musisz więc podejmować żadnych dalszych działań.
 •   Apple Mail – po usunięciu oryginalnego konta odpowiednie maile również zostaną usunięte z klienta, więc najpierw skopiuj maile (np. przeciągając myszką z wciśniętym klawiszem Ctrl) z oryginalnego konta na nowe w Forpsi.
 •   Opera Mail – po usunięciu pierwotnego konta odpowiednie maile również zostaną usunięte z klienta, więc najpierw skopiuj maile (np. przeciągając myszką z wciśniętym klawiszem Ctrl) z oryginalnego konta na nowe w Forpsi.