Otrzymałem nazwę użytkownika i hasło, do czego służą te dane?

   
     Nazwa użytkownika (login) i hasło zostały Ci przydzielone przez naszą firmę po utworzeniu konta administratora. Dane te służą do logowania się do Twojego interfejsu administracyjnego, gdzie możesz administrować świadczonymi przez nas usługami. Dane te mogą być wymagane do autoryzacji (dowód tożsamości i upoważnienie do administrowania usługą).

Możesz zalogować się do interfejsu administracyjnego pod adresem: 
https://admin.forpsi.pl/