Ograniczenie dostępu do Panelu Klienta dla wybranych adresów IP

Panel Klienta FORPSI pozwala na ustalenie adresów IP, z których możliwe jest logowanie do interfejsu. Jest to dodatkowa funkcja zwiększająca bezpieczeństwo konta. W przypadku aktywacji tej opcji, podczas próby logowania adres IP urządzenia musi się zgadzać z tym podanym w systemie. Dzięki temu, dostęp do panelu FORPSI jest możliwy jedynie z wybranych komputerów, gdyż w innym wypadku logowanie nie powiedzie się nawet przy skorzystaniu z prawidłowych danych logowania.

Funkcjonalność tę można uruchomić w następujący sposób:
  1. Zaloguj się na konto https://admin.forpsi.pl/
  2. Kliknij "Ustawienia konta".
  3. Zaznacz opcję "uruchom restrykcję logowania z danych adresów IP".
  4. W polu "Dodaj IP" wprowadź adresy IP, z których chcesz mieć dostęp do konta i zapisz zmiany.