Filtrowanie wiadomości


W menu głównym, po lewej stronie, wybierz element Reguły. Wyświetlone zostanie podmenu z listą już utworzonych reguł. Możesz je zmodyfikować lub zmienić ich priorytet, klikając na ikonę strzałki.

Tworzenie reguły

Aby dodać filtr, kliknij w podmenu na przycisk [Stwórz regułę] znajdujący się obok nazwy. 
Wprowadź nazwę filtra. 
Wybierz warunek: 
 • Warunków nie można łączyć, można użyć tylko jednego
 • Tekst wejściowy jest niewrażliwy na duże litery
 • Zachowaj ostrożność przy wpisywaniu znaków diakrytycznych
Przykład nagłówka wiadomości z wyjaśnieniem pól:

Od - nadawca wiadomości
Do - odbiorca wiadomości
Dw - adresy wpisane w polu Dw
Temat - temat wiadomości
Nagłówek - zawartość nagłówka wiadomości
Zawartośćtreść wiadomości
Nazwa załącznika - nazwa załączonych plików
Wielkość wiadomości przekraczarozmiar wiadomości

Wybierz akcję, która ma zostać podjęta, jeśli wiadomość spełnia warunek 
 • Przenieś do folderu - na liście wybierz żądany folder
 • Usuń - nadawca nie otrzyma komunikatu o błędzie
 • Przekaż - podaj adres, na który będą przekazywane wiadomości (alternatywnie wybierz, czy zostawić kopię w skrzynce pocztowej)
 • Odrzuć - nadawca otrzymuje komunikat o błędzie, że nie można było dostarczyć e-maila
Zapisz ustawienia, klikając Zapisz.

Tworzenie reguły na podstawie wiadomości
 • Otwórz wiadomość na podstawie której chcesz utworzyć nową regułę, a następnie kliknij przycisk  Dalsi w górnym menu. Wybierz Utwórz z tej wiadomości \ Reguła z listy.
 • Opcja ta spowoduje że wypełnione zostanie automatycznie pole Od, Do i Temat przy pomocy danych z wiadomości.
 • Wypełnij pozostałe pola i zapisz regułę.
Zmiany 
Aby edytować regułę, wybierz z menu bocznego Reguły, a następnie kliknij na regułę, którą chcesz zmienić. Celem włączenia/wyłączenia reguły, należy kliknąć na przycisk w kolumnie Status.
Celem usunięcia reguły, należy w pierwszej kolejności zaznaczyć ją, a następnie kliknąć przycisk Usuń.

Priorytety reguł
Reguły są przetwarzane w kolejności od pierwszej do ostatniej. Jeśli wiadomość nie pasuje do pierwszej reguły, kolejna jest przetwarzana. Gdy wiadomość spełni kryteria, dodatkowe reguły nie będą przetwarzane.
Jeśli reguła nie została użyta, możliwe, że wiadomość wykorzystała wcześniejszą regułę z listy.
Zmiana priorytetu odbywa się przez przeciąganie myszą w górę (wyższy priorytet) lub w dół (niższy priorytet).

Przykłady użycia
Przekazywanie wszystkich wiadomości przychodzących
Podczas przekierowywania e-maili od nadawcy, który używa rekordu SPF, na docelowy serwer pocztowy, gdzie jest on następnie sprawdzany, e-maile mogą zostać odrzucone przez odbiorcę. Powodem tego jest to, że adres nadawcy nie jest przepisywany podczas przekierowania. Rozwiązaniem tego problemu jest skonfigurowanie następującego filtra (wpisz adres w polu Od).

Uwagi dotyczące funkcjonalności
1.Ustawione filtry nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
 • W ustawieniach antyspamowych włączona jest opcja Dostarcz do folderu SPAM. To powoduje, że filtr antyspamowy jest używany przed filtrami użytkownika.
 • Skrzynka pocztowa ustawiła przekazywanie wiadomości bez kopiowania na serwer - wiadomość nie jest dostarczana do skrzynki, dlatego nie można zastosować filtrów.
2. Znaki akcentowane
Słowa (lub całe wiadomości) zawierające znaki akcentowane (ą ć ę ł ń o ś ź ż) są często kodowane. Samo umieszczenie tekstu widocznego w oknie podglądu nie gwarantuje, że e-mail będzie spełniał warunki filtra, który obecnie nie może zdekodować treści.
 • Temat Vybaveni buďte dosti a cestujte bez starostí! 15 TOP produktů na cesty zapisany jest w nagłówku wiadomości w następujący sposób: Vybaveni_bu = C4 = 8Fte_dosti_a_cestujte_bez_starost = C3 = AD! _15_TOP_produkt = C5 = AF_na_cesty
 • Aby filtr działał poprawnie, konieczne jest przejrzenie kodu źródłowego: zapisz wiadomość na dysku twardym - pozycja Eksport w menu Dalej w panelu sterowania i otwórz ją w Notatniku lub podobnym programie
3. Zmiany w folderach 
Jeśli ustawiona jest opcja filtrowania wiadomości do folderów, po zmianie nazwy lub usunięciu folderów POZA środowiskiem webmail (np. Przez klienta poczty IMAP) należy edytować lub usunąć filtr. Filtry są automatycznie dostosowywane (lub wyświetlają informacje) tylko podczas edycji w interfejsie poczty internetowej.