Zmiana wersji PHP na hostingu

Zmiany wersji środowiska PHP dla hostingu można dokonać na dwa sposoby, w zależności od usługi hostingowej.

1. W Panelu Klienta Forpsi przejdź do sekcji Hosting, a następnie wybierz usługę hostingową z listy. Na stronie "Podstawowe informacje" wykonaj następujące kroki:

  • kliknij przycisk [zmień];
  • wybierz docelową wersję PHP;
 
  •  zaakceptuj zmiany przyciskiem "Ustaw". Nowa wersja środowiska PHP będzie dostępna po około 30 minutach.
Druga możliwość to zmiana wersji PHP poprzez "Control Panel", dostępny z poziomu Panelu Klienta Forpsi.
 
Podaj nazwę domeny oraz hasło do konta FTP.
 

W menu po lewej stronie znajdź pozycję  "Ustawienia PHP", a następnie wybierz preferowaną wersję i zatwierdź zmiany przyciskiem [>>].


Zmiana domyślnej wersji PHP dokona się przy najbliższym restarcie usługi www.

UWAGA! Control Panel nie jest dostępny dla wszystkich usług hostingowych.