Record DS - zalecenia

W związku z ogólną tendencją do podnoszenia poziomu zabezpieczeń, przekazujemy dla administratorów, chcących samodzielnie zabezpieczyć swoje dane w systemie DNS.PL, aktualne rekomendacje dla tworzenia rekordu DS:

DIGEST TYPE/Funkcja skrótu:
2 SHA-256
3 GOST R 34.11-94
4 SHA-384
DNSSECKEY ALGORITHM/Algorytm klucza:
8 RSA/SHA-256
10 RSA/SHA-512
12 GOST R 34.10-2001
13 ECDSA Curve P-256 with SHA-256
14 ECDSA Curve P-384 with SHA-384

Wszystkie dostępne wartości opublikowane są na stronie https://dns.pl/DNSSEC.