Konfiguracja filtra antyspamowego

Poprzez webmail można skonfigurować filtr antyspamowy dla danej skrzynki mailowej. Filtr jest domyślnie włączony po założeniu usługi.

Aby wejść w ustawienia filtra antyspamowego należy zalogować się na https://webmail.forpsi.com , a następnie wejść w Opcje -> Antyspam -> Ogólne.


W drugiej zakładce opcji filtra antyspamowego można ustawić czy wiadomości uznane za spam mają zostać oznaczane, przenoszone do katalogu SPAM, czy od razu usuwane z serwera. Zalecamy dla bezpieczeństwa ustawienie pierwszej lub drugiej opcji.W trzeciej zakładce można dodać adresy mailowe do tzw. Białej listy, aby filtr antyspamowy ignorował sprawdzanie wiadomości z danych adresów.