Zainstalowany certyfikat SSL nie oznacza, że strona będzie automatycznie widoczna w HTTPS.

Jeśli chcesz, aby WordPress operował wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS, wykonaj następujące czynności:

  1. W panelu WordPress wybierz pozycję "Ustawienia" po lewej stronie; w rozwiniętym menu kliknij "Ogólne":

  2. W ustawieniach ogólnych edytuj adres WordPress (URL), oraz adres strony internetowej (URL), poprzez wstawienie HTTPS zamiast http:

Aby zakończyć proces i upewnić się, że cały ruch zostanie przekierowany do strony HTTPS, sprawdź odpowiedni artykuł.

W przypadku odinstalowania lub cofnięcia certyfikatu, CMS nie będzie widoczny w HTTP lub HTTPS.

Aby wyświetlić stronę w HTTP, niezbędne będzie ponowne edytowanie ustawień do stanu początkowego.Zobacz także

Zarządzanie Certyfikatem SSL - Hosting Linux