Import bazy danych klienta do serwera MSSQL

Import bazy do MSSQL odbywa się za pomocą kreatora SQL Database Publishing  (SDPW) firmy Microsoft, który klient instaluje na komputerze. Oprogramowanie to pozwala na wprowadzanie do bazy danych przygotowywanych lokalnie, a następnie zaimportowanie ich do serwera FORPSI MSSQL.

Szczegółowa procedura importu:
 
Na lokalny komputer należy pobrać i zainstalować SQL Database Publishing Wizard, który może pracować z wersji SQL Server 2005 i 2008. Pakiet jest instalowany za pomocą komendy:
SqlPubWiz.msi IsInvokedFromVS = / log "% TEMP% dd_SqlPubWiz_14_msi.txt
 
W niektórych przypadkach konieczne będzie wcześniejsze zainstalowanie Feature Pack for SQL Server 2005 
względnie Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack

wymagane
składniki:
Microsoft SQL Server Native Client
Microsoft SQL Server System CLR Types
Microsoft SQL Server Management Objects
Proszę używać poprawnych pakietów instalacyjnych w zależności od typu używanego systemu operacyjnego.

Uruchom kreatora SQL Database Publishing wizard i wypełnij niezbędne pola aby się zalogować
.Skonfiguruj połączenie do docelowej bazy danych:
Podaj informacje umożliwiające logowanie do usług internetowych oraz komunikację z bazą danych i serwerem SQL:
Adres strony internetowej usługi: https://webmssql.forpsi.com/sqlpublish/publish/service.asmx
Nazwa użytkownika: sqlpublish
Hasło: sqlforpsi


Wprowadź dane logowania do bazy danych na serwerze SQL:
Serwer: d131wq.forpsi.com lub elza.forpsi.com

Przycisk Test może sprawdzić funkcjonalność połączenia.
 
W Kolejnych krokach nie trzeba wprowadzać żadnych zmian.


W ostatnim kroku, wybierz Zakończ, aby zakończyć operację.