Zabezpieczenie przed awarią zasilania i nieuprawnionym dostępem

Wszystkie nasze serwery są podłączone do UPS'ów oraz dwóch zapasowych generatorów prądotwórczych. Pomieszczenia w serwerowni zabezpieczone między innymi przez alarm oraz 24 godzinny monitoring. Dostęp do serwerowni posiadają jedynie osoby ze specjalnej listy, które znają kody zabezpieczeń.