Czy Twój system jest zabezpieczony przed awarią zasilania i nieuprawnionym dostępem?

Wszystkie nasze serwery są podłączone do UPS'ów i dwóch wydajnych generatorów prądotwórczych. 
Pomieszczenia w serwerowni zabezpieczone między innymi przez alarm oraz 24 godzinny serwis
Dostęp do serwerowni posiadają jedynie osoby ze specjalnej listy,  które znają kody zabezpieczeń.