Miesięczny limit przesyłu danych dla serwerów dedykowanych


Serwery dedykowane nie posiadają limitu transferu danych. Usługi dostarczane są z nielimitowanym transferem danych w paśmie 100Mbps z agregacją 1:5, 1:2 oraz 1:1 (bez agregacji).