Usługa WHOIS Privacy - zamówienie

Whois Privacy jest usługą, która oferuje dodatkową ochronę danych kontaktowych właściciela domeny. Pozwala ona na kompletne ukrycie Twoich danych osobowych w publicznej bazie WHOIS i ochronę ich nawet przed osobami uprawnionymi do ich wyświetlania. Chroń swoje dane osobowe – twój adres e-mail, numer telefonu oraz adres – przed niepowołanymi osobami. Whois Privacy jest dostępne dla domen światowych (np. .com, .net, .org) oraz domen gTLD (np. .agency, .beer, .camera). Możesz zarządzać (aktywować, dezaktywować) usługą z poziomu Panelu Klienta Forpsi w Szczegółach domeny.

Czy Whois privacy jest ważne w erze RODO i GDPR?
Zdecydowanie tak! Mimo że RODO sprawiło, że większość głównych rejestrów ukrywa dane kontaktowe właściciela domeny, wciąż istnieje kilka powodów, aby aktywować "Whois Privacy".
  1. Dane osobowe właściciela, w  przypadku zastosowania "WHOIS Privacy", są ukryte nawet przed stronami trzecimi (policją, sądami, prawnikami i innymi prawnie uprawnionymi do podglądu danych Whois podmiotami). Podane instytucje mogą jednak na wniosek uzyskać dostęp w wyjątkowych przypadkach.
  2. Adres e-mail widoczny we Whois dla domeny chronionej przez "Whois Privacy" jest w pełni aktywny i każdy może z niego skorzystać. Nie jest to jednak adres bezpośrednio do właściciela. Zgłoszenie przesłane na adres widoczny we Whois zostanie przesłane do rejestratora domeny, który może przekazać je do właściciela danej domeny. może tylko poprosić rejestratora o skontaktowanie się z właścicielem. Adres e-mail bezpośrednio do posiadacza domeny jest chroniony przez GDPR, więc ten sposób komunikacji nie jest dostępny.
  3. Jeśli domena jest chroniona przy pomocy Whois Privacy, dane osobowe nie są dostępne dla innych rejestratorów domen.
AlphaNet Sp. z o.o. oferuje możliwość aktywacji Whois Privacy dla standardowych domen (np. .com, .net, .org, itp.) oraz domen gTLD (np. .bargains, .bike, .cloud, .christmas, itp.). W przypadku ofert Pakietu (domena + webhosting) – Whois privacy jest oferowany jedynie dla standardowych domen (np. .com, .net, .org, itp.).
Whois Privacy jest usługą dodatkową – jej aktywacja jest więc płatna. Cenę znajdziesz w naszym cenniku w „Dodatkowych usługach”.

Jak mogę zamówić Whois privacy?
Usługa Whois privacy może być zamówiona, gdy:
  1. Rejestrujemy nową domenę gTLD
  2. Rejestrujemy nową domenę gTLD w ramach Pakietu Easy, Advanced lub Professional
  3. Transferujemy domenę gTLD
  4. Odnawiamy domenę gTLD
  5. W dowolnym momencie kiedy domena jest aktywna
Punkt 1. Rejestrując nową domenę możemy zamówić usługę Whois Privacy na czwartej stronie zamówienia, podczas wyboru serwerów DNS. W tym miejscu wystarczy zaznaczyć opcję Whois Privacy, a jej koszt będzie automatycznie dodany do Twojego zamówienia. Następnie, nasz system wygeneruje fakturę proformę, która zostanie wysłana na Twój adres e-mail. Po zaksięgowaniu płatności za fakturę, usługa Whois privacy będzie aktywowana u głównego rejestratora. W tym przypadku data zakończenia usługi Whois Privacy będzie identyczna z datą zakończenia ważności domeny. W Panelu Klienta, w szczegółach domeny znajdziesz opcję Whois Privacy, który pozwoli ci aktywować lub dezaktywować tą opcję.

Punkt 2. Zamawiając usługę Pakietu Easy, Advanced lub Professional, możesz wybrać aktywację usługi Whois privacy na piątej stronie zamówienia, podczas wyboru usług dodatkowych. Dodając Whois Privacy, jego koszt zostanie dodany do ogólnego kosztu zamówienia. Następnie zostanie wygenerowana faktura proforma, która zostanie wysłana na podany adres e-mail. Po jej opłaceniu i zaksięgowaniu, Whois privacy zostanie aktywowany u głównego rejestratora. W tym przypadku data zakończenia usługi Whois Privacy będzie identyczna z datą zakończenia ważności domeny. W Panelu Klienta, w szczegółach domeny znajdziesz opcję Whois Privacy, który pozwoli ci aktywować lub dezaktywować tą opcję.

Punkt 3. Transferując domenę do Alphanet Sp. z o.o. można zamówić Whois privacy po dokonaniu weryfikacji statusu domeny. Będziesz mógł zaznaczyć tą opcję, a jej koszt zostanie dodany do zamówienia. W tym przypadku data zakończenia usługi Whois Privacy będzie identyczna z datą zakończenia ważności domeny. W Panelu Klienta, w szczegółach domeny znajdziesz opcję Whois Privacy, który pozwoli ci aktywować lub dezaktywować tą opcję.

Punkt 4. Odnawiając domenę można zamówić Whois privacy zaznaczając odpowiednie pole podczas składania zamówienia. Koszt usługi zostanie dodany do kosztu odnowienia domeny. Po opłaceniu wygenerowanej faktury proforma, usługa zostanie włączona u głównego rejestratora domeny. W tym przypadku data zakończenia usługi Whois Privacy będzie identyczna z datą zakończenia ważności domeny. W Panelu Klienta, w szczegółach domeny znajdziesz opcję Whois Privacy, który pozwoli ci aktywować lub dezaktywować tą opcję.

Punkt 5. W każdym momencie możesz zamówić usługę Whois Privacy. W tym przypadku należy zalogować się do Panelu Klienta. W szczegółach domeny obok sekcji Redirect znajdziesz opcję Whois Privacy, której aktywacja spowoduje wygenerowanie faktury proforma. W przypadku jeśli domena jest częścią Pakietu Easy/Advanced/Professional, sekcję Whois privacy znajdziesz w szczegółach usługi hostingu. Po jej opłaceniu opcja ta zostanie dodana u głównego rejestratora. W tym przypadku data zakończenia usługi Whois privacy będzie identyczna z datą zakończenia ważności domeny.

(Uwaga! Usługa Whois Privacy nie może być zamówiona w przypadku, jeśli ważność domeny kończy się w ciągu 30 lub mniej dni. W takim przypadku można zamówić usługę podczas zamawiania odnowienia domeny).