Jakie zmiany spowodują rozpoczęcie procesu weryfikacji dla istniejącej domeny?

Wszelkie zmiany dokonane w danych typu: imię, nazwisko, adres e-mail abonenta wywołają proces weryfikacji, o ile dane nie zostały już wcześniej zatwierdzone.