Które Domeny gLTD nie podlegają procedurze weryfikacji danych?

Proces weryfikacji poprawności danych dotyczy wszystkich domen gLTD, również tych nowo zarejestrowanych.