Powiadomienia dla domen światowych

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami polityki i treścią nowego regulaminu ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), powiadomienia o terminie wygasania domeny muszą być przesyłane właścicielowi domeny na wskazany adres e-mail zgodnie z następującym schematem:
Począwszy od 31 sierpnia 2013 roku, Forpsi będzie przesyłać klientom cztery powiadomienia informujące o zbliżającym się terminie wygasania.

30 dni przed datą wygaśnięcia
14 dni przed datą wygaśnięcia
7 dni przed datą wygaśnięcia
3 dni po upływie terminu ważności

Dodatkowo, główny rejestratora Tucows Inc będzie przesyłał powiadomienia:

30 dni przed datą wygaśnięcia
5 dni przed datą wygaśnięcia
3 dni po upływie terminu ważności

Wiadomości o wygaśnięciu domeny z Tucows Inc. obejmuje ostrzeżenie, że odnowienie nazwy domeny można wykonać wyłącznie poprzez Internet CZ, o. s., (FORPSI) który jest Twoim dostawcą domen.