Nie mogę zalogować się do panelu Plesk

1. Przyczyną może być wpisanie nieprawidłowego ciągu znaków. 

Hasło dla użytkownika admin można zmienić po przez Power Panel - VPS Services >> Plesk Control Panel >> Change Password 
Istnieją również inne przyczyny są nimi najczęściej : 

2. Wyczerpana quota VPS. Plesk nie pozwala na stworzenie nowej sesji i nie jest możliwe zalogowanie. Pozostaje jedynie zalogować się poprzez SSH lub PowerPanel i zwolnic trochę miejsca na dysku. 

3. Podczas wykonywania aktualizacji systemu limit przydzielona dla vps również może być przekroczony , Wówczas po restarcie można spotkać się błędem:

ERROR: PleskException 

Unable initialize session: 

--------------------------------------------------------------------

0: /usr/local/psa/admin/plib/cmd_loginup.php:229
createSessionCommon(integer '1', string 'admin', boolean true, string 'MY IP HERE', NULL null)
1: /usr/local/psa/admin/plib/cmd_loginup.php:332
createSessionAdmin(string 'admin', string '************', boolean false, boolean false, boolean true)
2: /usr/local/psa/admin/plib/cmd_loginup.php:128
createSession(string 'admin', string '************')
3: /usr/local/psa/admin/htdocs/login_up.php3:25

W tym przypadku istnieje tylko jedna możliwość aby przywrócić funkcjonalność pleska należy oczyścić dysk serwera wirtualnego z niepotrzebnych danych.

4. Zmiana hasła konta administratora admin w MySQL . W tym przypadku utracisz dostęp do Plesk. W Plesk jest kontrola przechowywania haseł na dysku, a jeśli oba egzemplarze obiektów nie zgadzają się wowczas tracisz dostep do panelu przykład błędu:ERROR: PleskFatalException 

Unable to connect to database: saved admin password is incorrect. 

0: /usr/local/psa/admin/plib/common_func.php3:156 

psaerror(string 'Unable to connect to database: saved admin password is incorrect.') 

1: /usr/local/psa/admin/auto_prepend/auth.php3:90 

Najprościej będzie przywrócić hasła administratora do pierwotnej wartości bezpośrednio w bazie danych MySQL. Jedną z możliwości działania jest zalogowanie się do serwera poprzez SSH i zmiana hasła użytkownika admin: 

ssh root@xxx.xxx.xxx.xxx 

(zamiast xxx.xxx.xxx.xxx wpisz adres IP twojego serwera)

następnie należy zalogować się do bazy danych MySQL i zmienić hasło" 

# mysql -u admin -p mysql
(na żądanie, wpisz swoje aktualne hasło) 

mysql> update user set password=old_password('hasło') where user='admin';
mysql> flush privileges;

Oczywiście, inne możliwe przyczyny można znaleźć w logu systemowym.