Dopuszczenie zamknięcia serwera Windows bez konieczności logowania

Aby skonfigurować możliwość restartu (wyłączenia) serwera dedykowanego bez konieczności logowania, trzeba skorzystać z polecenia GPedit. Domyślna konfiguracja nie pozwala na to.

Procedura:
1. Zaloguj się na konto administratora i za pomocą Start -> Run: uruchom gpedit.msc
2. Ustaw wartość "enabled" dla: Computer Configuration -> Windows Settings -> Security Settings -> Local Policies -> Security Options - Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on
3. Po zmianie konfiguracji nie jest konieczny restart serwera