Automatyczne usuwanie wiadomości z folderów Kosz i Spam, starszych niż 30 dni

Na naszych serwerach pocztowych, uruchomiliśmy usługę automatycznego usuwania wiadomości z folderów Koszt i Spam, które są starsze niż 30 dni. Dzięki temu nie musisz przejmować się, że usunięte wiadomości będą zajmować niepotrzebnie miejsce na serwerze.
  • Wiadomości są usuwane po okresie 30 dni, od momentu przeniesienia ich do odpowiednich folderów (Kosz, Spam). Okres ten nie jest zależny od daty dostarczenia wiadomości na skrzynkę.
  • Wiadomość dostarczona na skrzynkę 7 czerwca i usunięta 1 września będzie automatycznie usunięta z Kosza 1 października.
 Ad 1 - W przypadku gdy opcja " będzie aktywna, wiadomości oznaczone jako Spam (przez nasze oprogramowanie antyspamowe), będą automatycznie przenoszone do tego folderu (webmail - menu Opcje > Antyspam).
Ad 2 - Automatyczne usuwanie wiadomości z folderu Kosz, jest również możliwe poprzez ustawienie opcji "Opróżnij Kosz przy wylogowaniu" (webmail - menu Opcje> Właściwości > Wiadomości> General).