Utworzenie nowego zestawu NSSET dla domeny .cz

Dla domen .cz wprowadzany jest tzw. NSSET, czyli zestaw serwerów nazw. NSSET zawiera wszystkie niezbędne informacje z serwerów DNS, autoryzowane kontakty do zmiany informacji w samym NSSET oraz inne dane. Ustawiając NSSET nie wprowadzamy tylko pojedynczych serwerów DNS, tak jak przy innych domenach z naszej oferty.

Podczas składania zamówienia na domenę .cz można pozostawić nasze DNSy lub podać własny zestaw nazw NSSET i wpisać jego ID w odpowiednie pole. Jeśli chcemy wprowadzić NSSET, należy w kroku drugim zamawiania domeny odznaczyć opcję DNSSEC, a następnie przejść dalej. 


Nowy zestaw nazw NSSET można utworzyć pod tym linkiem: https://objednavka.forpsi.com/domain/cr-nsset.php


Opis opcji formularza:

NSSET ID - można wybrać dowolną nazwę dla swojego zestawu NSSET (np. NS MOJSET). Ważne jest to, aby dana nazwa nie była już używana przez kogoś innego.

Tech kontact (kontakt techniczny) - Jeśli masz domenę .cz, to możesz wybrać już istniejący kontakt. Jeżeli nie posiadasz jeszcze domeny, należy utworzyć nowy kontakt za pomocą opcji "Utwórz nowy kontakt techniczny". W przypadku dodawania wielu kontaktów należy ich identyfikatory oddzielić średnikiem (;).

Hasło autoryzacji - ustal hasło dla potwierdzania zmian w nowo stworzonym zestawie NS. Sugerujemy stworzenie silnego hasła.

Report level (poziom raportowania) - przeprowadzane w celu monitorowania stanu serwerów DNS, na które oddelegowana jest domena. Testy nie mają wpływu na działanie stref DNS domeny.

DNS - w tym miejscu wprowadzamy nazwy serwerów DNS dla naszej domeny. Należy wprowadzić co najmniej dwie nazwy.

Glue - w większości wypadków to pole zostawiamy puste. Jest to tak zwany rekord GLUE. Rekord ten jest używany w sytuacji, kiedy serwer DNS ma taką samą nazwę jak nazwa domeny (jeśli chcesz dla domeny mojadomena.cz używać serwera DNS ns.mojadomena.cz). Jeśli serwer DNS posiada kilka adresów IP, należy je rozdzielić średnikiem (;) np.: 1.2.3.4;1.2.3.5. Adresy IP można wprowadzać w formacie IPv4 i IPv6 np.: 3FFF:23FE::1;224.0.0.1

UWAGA! nie ma możliwości zmiany NSSET dla usługi Pakiet. Jeśli chcesz dokonać zmiany w domenie .cz, która jest częścią usługi Pakiet, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.