Utworzenie nowego zestawu NSSET dla domeny .cz

Dla domen .cz wprowadzany jest tzw. NSSET, czyli zestaw serwerów nazw. NSSET zawiera wszystkie niezbędne informacje z serwerów DNS, autoryzowane kontakty do zmiany informacji w samym NSSET oraz inne dane. Ustawiając NSSET nie wprowadzamy tylko pojedynczych serwerów DNS, tak jak przy innych domenach z naszej oferty.

Podczas składania zamówienia na domenę .cz można pozostawić nasze DNSy lub podać własny zestaw nazw NSSET i wpisać jego ID w odpowiednie pole. Jeśli chcemy wprowadzić NSSET należy w kroku drugim zamawiania domeny odznaczyć opcję DNSSEC, a następnie przejść dalej. Nowy zestaw nazw NSSET można utworzyć pod tym linkiem: https://objednavka.forpsi.com/domain/cr-nsset.php


Opis opcji formularza:

NSSET ID - można wybrać dowolną nazwę dla swojego zestawu NSSET (np. NS MOJSET). Ważne jest to aby dana nazwa nie była już używana przez kogoś innego.

Kontakt techniczny - Jeśli masz domenę .cz to możesz wybrać już istniejący kontakt. Jeżeli nie posiadasz jeszcze domeny należy utworzyć nowy kontakt za pomocą opcji "Utwórz nowy kontakt techniczny". W przypadku dodawania wielu kontaktów należy ich identyfikatory oddzielić średnikiem (;).

Hasło autoryzacji - ustal hasło dla potwierdzania zmian w nowo stworzonym zestawie NS . Sugerujemy stworzenie silnego hasła.

Poziom raportowania - są one przeprowadzane w celu monitorowania stanu serwerów DNS, na które oddelegowana jest domena. Testy nie mają wpływu na działanie stref DNS domeny.

DNS - w tym miejscu wprowadzamy nazwy serwerów DNS dla naszej domeny. Najmniej można wprowadzić dwie nazwy.

Glue - w większości wypadków to pole zostawiamy puste. Jest to tak zwany rekord GLUE. Rekord ten jest używany w sytuacji kiedy serwer DNS ma taką samą nazwę jak nazwa domeny (jeśli chcesz dla domeny mojadomena.cz używać serwera DNS ns.mojadomena.cz). Jeśli serwer DNS posiada kilka adrsów IP należy je rozdzielić średnikiem (;) np.: 1.2.3.4;1.2.3.5. Adresy IP można wprowadzać w formacie IPv4 i IPv6 np.: 3FFF:23FE::1;224.0.0.1


UWAGA! nie ma możliwości zmiany NSSET dla usługi Pakiet. Jeśli chcesz dokonać zmiany w domenie .cz, która jest częścią usługi Pakiet, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać więcej informacji.