Timer
D
odatkowa usługa, która przeprowadza sprawdzenie URL - jako zaplanowanie zadanie, poprzez protokół http (https). Można jej używać zamiast zwykłych skryptów CRON. Usługa Timer jest dostępna bezpłatnie dla każdego hostingu (z wyjątkiem usługi E-MAIL), a jej interfejs jest dostępny w opcjach administracji hostingu.

Metoda planowania zadań

Planowanie cykliczne
Zadanie jest uruchamiane w cyklicznych odstępach co 5, 10, 15, 30, 60 minut.

Przykład: przy 15 minutowym przedziale czasowym, zadanie rozpoczyna się o 13:00, 13:15, 13:30, 13:45.
 
Planowanie zadania w określonych datach i czasie
Zadanie jest uruchamiane w określonym czasie, np. o 13:30. Użytkownik może również wybrać dzień lub kilka dni, w których zadanie będzie uruchamiane.

Przykład:
 • codziennie o 13:30
 • co piąty dzień o 8:00
 • w wybrane dni tygodnia (poniedziałek i środa) o 1:00, co drugi tydzień
 • w 20 dzień miesiąca (niezależnie od dnia tygodnia)
   
  Zasada działania
  Jeśli zadanie ma zostać wykonane w danym czasie, proces zostaje uruchomiony. Przed uruchomieniem zaplanowanego zadania sprawdzane są następujące elementy:
   - czy domena lub subdomena jest podpięta do adresu IP
   - czy adres IP jest zgodny z zakresem adresów operatora


Jeżeli jeden z testów zwróci wynik negatywny, zadanie nie zostanie uruchomione. Zamiast tego zostanie ono zawieszone. Jeżeli testy wypadną pozytywnie, skrypt zostanie uruchomiony. W przypadku wystąpienia awarii podczas realizacji zadania, wszelkie błędy są rejestrowane. W zależności od rodzaju błędu (tabela poniżej), zostaje wprowadzona zmiana statusu zadania. Limit wykonania zadania jest ustawiony na 4 minuty. Po upływie tego czasu zadanie jest przerywane.
 
Komunikaty o błędach i zmianach statusu

0OK-
10The remote name is out of IP range0
11The remote name could not be resolved0
20Unable to connect to the remote server2
22The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a receive2
400The remote server returned an error: (400) Bad Request2
401The remote server returned an error: (401) Unauthorized2
403The remote server returned an error: (403) Forbidden2
404The remote server returned an error: (404) Not Found1
500The remote server returned an error: (500) Internal Server Error1
900HTTP unspecified1
  
                
0wykonywanie zadania zostanie natychmiast zawieszone
1zadanie z cyklicznego harmonogramu będzie zawieszone po 5 nieudanych próbach - czas zadania o ustalonej godzinie i dniu rozwiązania zostanie przesunięty po każdej awarii o 30 minut, łącznie 5 razy, po czym zadanie zostanie zawieszone
2zadania cykliczne będą ciągle uruchamiane - czas zadania z ustalonym czasem i dniem rozwiązania zostanie przesunięty po każdej awarii o 30 minut

Gdy zadanie zostanie wstrzymane, oznacza to, że nie będzie ono funkcjonować dopóki klient nie uruchomi go ponownie. Jeśli nie usunięto przyczyny błędu, restart zadania nie przyniesie żadnego efektu.