Konfiguracja ASP.NET

Konfiguracja ASP.NET na obecnych serwerach webhostingowych z systemem Windows Server 2008 R2 :

- .NET Framework 4.5
   - Classic / Integrated mode
   - FULL Trust level

- Dedicated Application Pool z pełnymi uprawnieniami do zapisu na przestrzeni dyskowej usługi
   - CPU limit 25%
   - Memory limit 192MB

Dodatkowe komponenty: https://support.forpsi.pl/KB/a1925/

Rozszerzenia:
Silverlight, MVC 1/2/3/4, RiaServices, MS Charts, MS XML, OleDB, ODBC, AJAX, ADO, ADO.NET, MySQL Connector/Net, nPgsql

Na wszystkich naszych serwerach www można używać lokalnego State Server do utrzymywania sesji w ASP.NET.