Transfer domeny a konfiguracja DNS

Transfer domeny od lub do innego Rejestratora jest operacją absolutnie transparentną i nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie domeny jak i na jej dotychczasową konfigurację (w tym ustawienie serwerów DNS).