Uzyskanie kodu Auth ID dla domeny .eu

Kod Auth ID dla domeny .eu zarejestrowanej w naszej firmie można uzyskać poprzez Panel Klienta Forpsi.
Wystarczy przejść do zakładki "Domeny", a następnie wybrać z listy domenę, dla której chcemy wygenerować kod. Link służący do przesłania kodu znajduje się w zakładce Auth na stronie "Szczegóły domeny":

Następnie należy kliknąć przycisk "Wyślij".

Kod jest ważny przez 40 dni od momentu wydania.
Za pomocą kodu można potwierdzić zmianę właściciela domeny lub potwierdzić transfer domeny do innego rejestratora domen .eu.