Jeśli przy próbie wysłania wiadomości za pomocą programu pocztowego (MSOutlook, Outlook Express) otrzymujesz błąd 421, może on być spowodowany użyciem znaków diakrytycznych w parametrach polecenia EHLO/HELLO.

Zgodnie z zasadą RFC 5321, Sekcja 4.1.3 tylko adresy IP lub ciągi znaków tworzone zgodnie z poniższą zasadą mogą być użyte w parametrach polecenia EHLO/HELLO.

Parametry polecenia EHLO/HELLO nie mogą zawierać znaków diakrytycznych.

dcontent = %d33-90 / ; Printable US-ASCII

%d94-126 ; excl. "[", "\", "]"

W pewnych przypadkach znaki diakrytyczne użyte w nazwie komputera są używane przez program pocztowy w parametrze polecenia EHLO/HELLO.

Uwaga: Firma Microsoft w swojej pomocy sugeruje aby w nazwie komputera używać standardowych znaków (link do artykułu).

Rozwiązaniem tego problemu jest zmiana nazwy komputera na taką, która nie zawiera znaków diakrytycznych.

Procedura zmiany nazwy komputera dla systemu Windows Vista i Windows 7.

1. Kliknij 'Start', następnie prawym przyciskiem myszy klikamy 'Komputer' i wybieramy opcję 'Właściwości'.
2. Pojawi się okno podstawowych informacji o systemie. Odnajdujemy sekcję 'Nazwa komputera, domena i ustawienia grupy roboczej' o po prawej klikamy opcję 'Zmień ustawienia'.

3. W oknie 'Właściwości systemu' klikamy przycisk 'Zmień...'.4. Wprowadź nazwę komputera bez znaków diakrytycznych.
5. Po zatwierdzeniu zmiany konieczny będzie restart komputera.