Konfiguracja serwera SMTP

Serwer SMTP

Serwer SMTP jest obecnie realizowany za pomocą rozwiązania Cloudmark Gateway, dostarczanego przez firmę Cloudmark Inc. Cloudmark Gateway jest najwydajniejszym i wysoko skalowalnym rozwiązaniem, umożliwiającym zabezpieczenie przeciwko przeciążeniu serwera lub nadużyć pocztowych, takich jak spam, phishing czy wirusy.

Uwierzytelnianie

Serwer SMTP wymaga uwierzytelniania. Należy wprowadzić poprawne dane (użytkownik i hasło), aby było możliwe wysyłanie wiadomości. Jeśli nie ustawisz uwierzytelniania dla swojego konta e-mail, klient poczty zwróci następujący komunikat o błędzie:

MS Outlook:
Zadanie 'jan@kowalski – Wysyłanie' zgłosiło błąd (0x800CCC78): 'Nie można wysłać wiadomości. Sprawdź adres e-mail we właściwościach konta. Odpowiedź serwera: 550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed'
Thunderbird:
Podczas wysyłania poczty wystąpił błąd. Odpowiedź serwera: 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed. Sprawdź poprawność wprowadzonego adresu e-mail w Konfiguracji kont, a następnie ponów próbę.
Opera Mail:
Błąd wewnętrzny [550 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed]
Komunikat błędu zwracany w odpowiedzi serwera:
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh authentication failed

Uwaga! Ustawienia dla każdego klienta pocztowego są opisane w sekcji „Konfiguracja programów do obsługi poczty“.

Domena nadawcy musi być taka sama, jak domena użyta do autoryzacji (lub alias tej domeny).

Serwer SMTP jest elementem składowym oferowanych przez naszą firmę usług. Webhosting wskazuje na określoną domenę lub alias. Z powyższych powodów, wysyłanie poczty jest dopuszczone tylko i wyłącznie z domen zamówionych dla danego hostingu. Wysyłanie poczty nie jest możliwe w następujących przypadkach:
  • W przypadku korzystania z poczty w domenie, która nie używa hostingu przez nas dostarczanego (np.: Hotmail lub Gmail).
  • W przypadku korzystania z konta pocztowego dostarczanego przez nas, ale nienależącego do domeny używanej do autoryzacji.
Serwer SMTP zwróci w tym wypadku następujący komunikat o błędzie:
5.1.0 <john.smith@domain.com> sender rejected

Jeśli potrzebujesz wysyłać pocztę z nadawcą somebody@gmail.com, skorzystaj z serwerów SMTP udostępnianych przez Google.

Te same ograniczenia są stosowane dla domen trzeciego poziomu, nawet wtedy, gdy są utrzymywane przez naszą firmę.

Uwaga! Nasz Webmail umożliwia skonfigurowanie 4 zewnętrznych kont i ustawienie jednego, alternatywnego nadawcy. Użycie tego nadawcy jest możliwe, pomimo iż nie jest hostowany przez naszą firmę oraz nie jest aliasem domeny używanej do autoryzacji.

 Zabezpieczenie GeoIP
 
Kiedy ustanawiane jest połączenie SMTP, sprawdzany jest adres IP nadawcy. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenia do jakiego kraju należy ten adres IP. Połączenie jest odrzucane, jeśli ustanawiane jest ono z kraju niezdefiniowanego dla domeny użytej w trakcie autoryzacji. Konfiguracja ta jest używana dlatego, iż najczęściej spamerzy nawiązują połączenia z zagranicy. Wysyłanie dużej ilości spamu często prowadzi do umieszczenia naszego serwera SMTP na różnych czarnych listach. Dzięki zabezpieczeniu GeoIP, filtrowane są duże ilości spamu. Zapobiega to również wykorzystaniu kont pocztowych do wysyłania spamu. W przypadku, gdy adres IP jest blokowany przez GeoIP, klient pocztowy zwróci następujący błąd:
5.1.0 <john.smith@domain.com> sender rejected

Jeśli uważasz, że połączenie z naszym serwerem nie powiodło się ze względu na zabezpieczenie GeoIP, skontaktuj się  z naszym Biurem Obsługi Klienta poprzez autoryzowany czat lub zgłoszenie. Niezwłocznie dopuścimy połączenie z wymaganego kraju.

 Ustawienia ograniczeń wysyłki poczty w jednostce czasu

Z danego adresu IP lub konta e-mail możesz wysłać następującą liczbę wiadomości:

250 wiadomości na 1 minutę
1000 wiadomości na 1 godzinę
10000 wiadomości na 12 godzin

Kiedy limity zostaną przekroczone, serwer poczty zwróci następujący błąd:
5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation

Serwer SMTP jest skonfigurowany jako współdzielony. Oznacza to, iż z usługi korzystają tysiące klientów. Celem limitów wysyłki jest zminimalizowanie prawdopodobieństwa przeciążenia serwera SMTP, spowodowanego wysyłaniem masowych maili (wiadomości biznesowe, newslettery, reklamy itp.). W takim przypadku wiadomości innych klientów mogłyby być opóźnione, co jest niedopuszczalne w przypadku każdej wiadomości.

Domena odbiorcy musi posiadać poprawny rekord MX lub rekord A

Kiedy wysyłasz wiadomość na adres e-mail w domenie, która nie posiada rekordu MX ani rekordu A, wiadomość zostanie odrzucona.
  • MS Outlook wyśle wiadomość do poprawnych odbiorców (jeśli wiadomość jest adresowana do większej liczby odbiorców) oraz zwróci komunikat o błędzie (wysyłane jako nowy mail), zawierający informację, którzy odbiorcy byli niepoprawni.
  • Thunderbird, Opera Mail – wiadomość nie zostanie wysłana, zostanie wyświetlone ostrzeżenie z błędem "Niepoprawna domena docelowa". Wiadomość zostanie przesunięta do folderu Wysłane. Konieczne jest poprawienie lub usunięcie niepoprawnych adresów z listy odbiorców.
  • Webmail – zamiast informacji o wysyłce zostanie wyświetlony POP-UP zawierający odpowiedź serwera.
Odpowiedź serwera:
5.1.1 piWs1j0010jifNx01iWsdh invalid destination domains

Więcej niż połowa wiadomości wysyłanych z jednego adresu IP nie może zostać w kolejce serwera

Przykładowo, sytuacja taka zdarzy się w przypadku, gdy wysyłając więcej niż 100 wiadomości na godzinę z jednego IP, ponad 50 wiadomości nie będzie możliwych do dostarczenia. Dalsze wiadomości wysyłane z tego adresu IP będą odrzucane. Klient pocztowy wyświetli komunikat o błędzie z następującą odpowiedzią serwera:
 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh policy violation

Podobna sytuacja może wystąpić, kiedy klient (lub system klienta) będzie wysyłał wiele wiadomości, których nie będzie można dostarczyć (np. z powodu przekroczonej powierzchni dyskowej, niewłaściwego adresu odbiorcy itp.). W tym przypadku niedostarczone wiadomości są gromadzone w kolejce pocztowej, która mogłaby nieproporcjonalnie zwiększyć swoją objętość. Z tych powodów lepiej nie akceptować kolejnych wiadomości przekraczających określony limit, a dzięki temu zapobiec przeciążeniu serwera.

Za wyjątkiem kilku pierwszych maili, wiadomości uznane za spam będą odrzucane

Kiedy wiadomości są wysyłane w trakcie jednej godziny z jednego adresu IP lub nadawca jest uznawany za spamera, tylko kilka pierwszych wiadomości będzie akceptowane przez system antyspamowy i dostarczane do odbiorców. Kolejne wiadomości wysyłane przez tego samego nadawcę (IP), będą odrzucane z następującym błędem:
 5.1.0 piWs1j0010jifNx01iWsdh spam detected

Wysyłanie spamu za pomocą naszego serwera SMTP może prowadzić do umieszczenia go na różnych czarnych listach. Z tego powodu bardzo ważne jest, aby uniemożliwić wysyłanie spamu np. z przechwyconych kont pocztowych. W rzadkich przypadkach może się zdarzyć, że poprawna wiadomość zostanie oznaczona jako spam, dlatego system został skonfigurowany tak, aby akceptować przyjmowanie kilku pierwszych wiadomości.