FileZilla - klient FTP

Jednym z klientów FTP jest program FileZilla.
Poniżej znajduje się opis co musimy podać by połączyć się z naszym serwerem ftp.

Po ściągnięciu i zainstalowaniu programu wchodzimy w menu Plik a następnie Menadżer Stron.
Otworzy się nowe okno (zdj. poniżej).By utworzyć nowe połączenie należy:
  1. Dodać nowy adres poprzez kliknięcie w przycisk Nowy adres
  2. Wpisujemy nazwę serwera (informacja o nazwie wysyłana jest po uruchomieniu usługi)
  3. Wybieramy typ logowania
  • Anonimowy - jeśli posiadamy anonimowe konto ftp
  • Normalna - w tym przypadku podajemy w polach użytkownik i hasło dane dostępowe do ftp - zostaną zapamiętane
  • Pytaj o hasło - w tym przypadku podajemy tylko użytkownika. Pytanie o hasło padnie dopiero w momencie gdy będziemy łączyć się z serwerem
  • Interaktywny - podobnie jak w poprzednim przypadku jednak system "inteligentnie" wybiera typ połączenia
  • Konto - tutaj musimy wypełnić wszystkie 3 pola czyli użytkownika, hasło oraz konto - w naszym przypadku w to pole możemy podawać cokolwiek.


Wszelkie pozostałe opcje czyli protocol, encryption oraz wszystkie opcje z zakładek Zaawansowane, Ustawienia przesyłania i kodowanie pozostawiamy bez zmian.