Konfiguracja programu ThunderBird (IMAP)

Poniżej przedstawiamy sposób konfiguracji programu Thunderbird tak aby korzystał z protokołu IMAP do odbierania poczty.


1. Pierwszym krokiem jest podanie podstawowych danych o koncie czyli adresu e-mail oraz hasła.
 
2. Po kliknięciu "Gotowe", program Thundebird pobierze ustawienia automatycznie, jednak będzie konieczna modyfikacja tych ustawień. W tym celu klikamy opcję 'Konfiguruj ręcznie'.
3. W tym miejscu możemy modyfikować ustawienia. Po pierwsze w polu 'Nazwa użytkownika' należy wpisać cały adres mailowy. Wykryte ustawienia serwerów poczty i numery portów są prawidłowe. W przypadku gdy chcą Państwo skorzystać z szyfrowanego IMAP-a należy zmienić numer portu na 993. Ostatnim krokiem jest kliknięcie opcji 'Gotowe'.