Login

Login: to słowo pochodzi z języka angielskiego obecnie w dobie masowej informatyzacji stosuje się go coraz częściej w mowie potocznej. Słowo klucz stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach  informatycznych. Do loginu zwykle przypisane są prawa, jakie ma dany użytkownik bądź program działający w systemie.

Identyfikator (zwany inaczej loginem) w połączeniu z hasłem pozwala na jednoznaczne rozpoznanie przez system komputerowy użytkownika oraz nadanie mu praw które mu przysługują np. logując się (Log in wpisując nazwę użytkownika i hasło ) na stronie webmail2.forpsi.com  użytkownik otrzymuje możliwość (uprawnienia) do zarządzania pocztą (wysyłanie oraz odbieranie wiadomości).