Opis usługi - Business Mail

Poczta BUSINESS to dodatkowy pakiet webmaila, który można dokupić do naszych usług hostingowych.

Usługa rozszerza możliwości poczty internetowej, dzięki czemu możesz tworzyć więcej kalendarzy i książek adresowych, zarządzać swoimi zadaniami i notatkami. 
Zapewnia również miejsce na dysku o pojemności równej pojemności Twojej skrzynki pocztowej. Powierzchnię możesz wykorzystać m.in. do wysyłania dużych dokumentów. 

Możliwe jest udostępnianie zasobów webmail (kalendarze, książki adresowe, listy zadań i listy notatek) pomiędzy wszystkimi skrzynkami pocztowymi utworzonymi w domenie. 
W niektórych przypadkach może to być celem udostępniania zewnętrznej skrzynki pocztowej, pamięci masowej online lub urządzenia mobilnego. 

Nasz klient synchronizacji PC zapewnia synchronizację zdarzeń, kontaktów i zadań z MS Outlook. Możliwe jest skonfigurowanie do 4 zewnętrznych kont e-mail, aby sprawdzić ich połączenie z poczty internetowej. 

Funkcje poczty biznesowej:

- wspólna książka adresowa
- wspólny kalendarz
- udostępnianie zaawansowane
- wiele książek adresowych
- wiele kalendarzy
- podłączone zdalne skrzynki pocztowe
- synchronizacja kontaktów, wydarzeń i zadań
- przechowywanie w sieci - zadania

Aby wypróbować wszystkie funkcje Business Mail, zaloguj się na webmail.forpsi.com i użyj konta e-mail forpsi@forpsi.demo (hasło fp_demo123).