Opis usługi - Business Mail

BUSINESS Mail to dodatkowy pakiet Webmaila, który można dokupić do naszych usług hostingowych.

Usługa rozszerza możliwości poczty internetowej, dzięki czemu możesz tworzyć więcej kalendarzy i książek adresowych, oraz zarządzać swoimi zadaniami i notatkami. 
Zapewnia ona również miejsce na dysku o pojemności równej pojemności Twojej skrzynki pocztowej. Powierzchnię możesz wykorzystać m.in. do wysyłania dużych dokumentów.

Usługa umożliwia udostępnianie zasobów Webmail (kalendarze, książki adresowe, listy zadań i listy notatek) pomiędzy wszystkimi skrzynkami pocztowymi utworzonymi w domenie, a w niektórych przypadkach również pomiędzy zewnętrznymi skrzynkami pocztowymi, pamięcią masową online lub urządzeniami mobilnymi. 

Nasz klient synchronizacji PC zapewnia synchronizację zdarzeń, kontaktów i zadań z MS Outlook. Możliwe jest skonfigurowanie do 4 zewnętrznych kont e-mail.

Funkcje Business Mail:

- wspólna książka adresowa
- wspólny kalendarz
- zaawansowane opcje udostępniania
- wiele książek adresowych
- wiele kalendarzy
- podłączone zewnętrzne skrzynki pocztowe
- synchronizacja kontaktów, wydarzeń i zadań
- przechowywanie w sieci - zadania

Aby wypróbować wszystkie funkcje Business Mail, zaloguj się na webmail.forpsi.com i użyj konta e-mail forpsi@forpsi.demo (hasło: fp_demo123).