Opis usługi - Business Mail

Opcja Business Mail rozszerza możliwości standardowego Webmaila o funkcje typu (kontakty, spotkania), możliwość przypisywania zadań w zakresie jednej domeny  itp.
Ponadto użytkownik zyskuje dostęp do magazynu, w którym można przechowywać pliki oraz je edytować (np. edytor zdjęć), system umożliwiający zarządzanie 4 zewnętrznymi kontami pocztowymi.

Porównanie wersji standardowej i rozszerzonej:

  • dla większej przejrzystości opis funkcji i porównanie obu wersji w pliku graficznym zamieszczonym poniżej. UWAGA - zależnie od wybranego motywu webmaila część opcji może nie być dostępna.

Funkcje Business Maila są dostępne po zamówieniu usługi.
Poniżej znajdują się linki do stron art. opisujących możliwości Business Mail'a: