Dodawanie folderów i podfolderów w webmailu

Webmail umożliwia dodawanie własnych folderów i podfolderów, których można użyć do archiwizowania i porządkowania wiadomości.

1. Po zalogowaniu do webmaila należy kliknąć w symbol plusa w drzewku nawigacyjnym z lewej strony.
 


2. Następnie wprowadzamy nazwę nowego folderu i klikamy Ok. Nowy folder pojawi się na drzewku wszystkie katalogi.
Jeśli zaznaczymy opcję Folder ulubionych, będzie on widoczny w zbiorze ulubionych, na górze drzewka. Zawsze możemy, to zmienić edytując dany folder.3. Aby dodać podfolder, klikamy prawym przyciskiem myszy na odpowiedni folder i wybieramy opcję Utwórz folder.
Następnie wprowadzamy nazwę folderu i klikamy Ok. Po wykonaniu operacji możemy rozwinąć folder wraz z podfolderami.
 


4. Dodatkowo foldery i podfoldery możemy przenosić w obrębie drzewka, w prosty sposób dzięki metodzie Przeciągnij i "upuść", najeżdżając na nie wskaźnikiem myszy i przytrzymując.