Dodawanie kontaktów i tworzenie grup

Webmail pozwala w łatwy sposób dodawać nowe kontakty do książki adresowej oraz zapanować nad nimi poprzez przydzielanie ich do grup.

1. Dodawanie kontaktu
W celu dodania nowego kontaktu, należy wybrać zakładkę Kontakty, a następnie kliknąć przycisk Nowy kontakt.


  Następnie należy wprowadzić dane osobowe kontaktu i zatwierdzić przyciskiem Ok.
 


  2. Dodawanie grupy
Jeśli mamy już dodane parę kontaktów, możemy przydzielić je do grupy. W celu utworzenia nowej Grupy, należy wybrać zakładkę Kontakty,

a następnie kliknąć w strzałkę obok przycisku Nowy kontakt i wybrać z rozwijanej listy opcję Nowa Grupa.


  Nadajemy grupie nazwę i zatwierdzamy.  3. Dodawanie i usuwanie kontaktów z grupy
W celu dodania kontaktów do utworzonej grupy, należy wybrać które kontakty chcemy do niej przypisać,


a następnie wybrać po prawej stronie okna przycisk Przypisz i wybrać pożądaną Grupę.
 
Analogicznie postępujemy jeśli chcemy usunąć kontakty z danej grupy. Trzeba je zaznaczyć i wybrać dokładnie takie same opcję jak przy dodawaniu.

Inną, najszybszą metodą dodawania kontaktów do grupy jest metoda Przeciągnij i "upuść". Należy złapać kontakt wskaźnikiem myszy i przeciągnąć go do wybranej grupy.