Dodawanie kontaktów i tworzenie grup

Webmail pozwala w łatwy sposób dodawać nowe kontakty do książki adresowej oraz przydzielać je do utworzonych grup.

1. Dodawanie kontaktu
W celu dodania nowego kontaktu, należy wybrać zakładkę Kontakty, a następnie kliknąć przycisk + KONTAKT.

  Następnie należy wprowadzić dane osobowe kontaktu i zatwierdzić przyciskiem ZAPISZ.

2. Dodawanie grupy
Jeśli mamy już dodane parę kontaktów, możemy przydzielić je do grupy. W celu utworzenia nowej Grupy, należy wybrać zakładkę Kontakty, a następnie kliknąć przycisk +, który znajduje się z prawej strony zakładki GRUPY.

  Nadajemy grupie Nazwę i zatwierdzamy przyciskiem OK.

3. Dodawanie i usuwanie kontaktów z grupy
W celu dodania kontaktów do utworzonej grupy, należy wybrać, które kontakty chcemy do niej przypisać, a następnie wybrać po prawej stronie okna przycisk Grupy, zaznaczyć jej nazwę i kilknąć przycisk Zastosuj.

Analogicznie postępujemy jeśli chcemy usunąć kontakty z danej grupy. Trzeba je zaznaczyć, a następnie przejść do zakładki Grupy, odznaczyć grupę, do której należą kontakty i kliknąć przycisk Zatwierdź.

Inną, najszybszą metodą dodawania kontaktów do grupy jest metoda Przeciągnij i upuść. Należy złapać kontakt wskaźnikiem myszy i przeciągnąć go do wybranej grupy na liście po lewej stronie.