Webmail - dodawanie stopek (podpisów)

Stopka jest dowolnym tekstem, automatycznie dodawanym na końcu każdej wiadomości.
 
 W celu jej zdefiniowania należy wybrać zakładkę Opcje -> Podpisy -> Dodaj sygnaturę
 


 Następnie nadajemy nazwę stopce, a w oknie poniżej wpisujemy jej treść.
 Podpis można napisać prostym tekstem lub rozszerzonym. W rozszerzonym możemy definiować krój czcionki, kolor, itp., a także załączyć np. obraz z pliku.
 
 
 
Jeśli chcemy edytować stopkę, należy kliknąć w link Edytuj powiązany z jednym z podpisów. Analogicznie należy postąpić w przypadku usunięcia stopki, kliknąć w link Usuń.
 


 Jeśli mamy wprowadzony tylko jeden podpis, będzie on traktowany jako domyślny.
 W przypadku gdy mamy ich kilka, możemy wybrać, który podpis chcemy użyć, podczas tworzenia Nowej wiadomości.
 
 
 
 

Tak wybrana stopka automatycznie jest dopisywana do tworzonego e-maila. 
Aktywna może być tylko jedna na raz.