Dodawanie stopek (podpisów)

Stopka jest dowolnym tekstem, automatycznie dodawanym na końcu każdej wiadomości.
 
 W celu jej zdefiniowania należy wybrać zakładkę Opcje -> Podpisy -> Dodaj sygnaturę

Następnie nadajemy nazwę stopce, a w oknie poniżej wpisujemy jej treść.
Podpis można wprowadzić prostym tekstem lub rozszerzonym. W rozszerzonym możemy definiować krój czcionki, kolor, itp., a także załączyć np. obraz z pliku.

Jeśli chcemy edytować stopkę, należy kliknąć w link Edytuj powiązany z jednym z podpisów. Analogicznie należy postąpić w przypadku usuwania stopki, korzystając z przycisku Usuń.


Jeśli mamy wprowadzony tylko jeden podpis, będzie on traktowany jako domyślny.
W przypadku gdy mamy ich kilka, możemy wybrać, który podpis chcemy użyć, podczas tworzenia Nowej wiadomości.

 
Tak wybrana stopka automatycznie jest dopisywana do tworzonego e-maila. Aktywna może być tylko jedna stopka jednocześnie.