Czarna lista (blacklist)

Nasz webmail umożliwia konfigurowanie tzw. Czarnej listy czyli adresów pocztowych, z których nie chcemy otrzymywać poczty. W celu skonfigurowania czarnej listy należy wybrać Opcje -> Czarna lista.

W ramce Blokuj Adres można określić adres mailowy, z którego poczta ma być automatycznie usuwana. Można określić pełny adres email: np. jan.kowalski@xandmail.com, lub pełną domenę: np. xandmail.com, przy czym w tym przypadku wszystkie maile przychodzące z tej domeny będą odrzucane. Można używać wildcardów (*): np. *@xandmail.*.
Odpowiednią regułę wpisujemy w puste pole, po czym klikamy opcję Dodaj do listy po prawej stronie.
Dodana reguła pojawi się w oknie poniżej.

Webmail posiada również opcję wgrania pliku z adresami, które chcemy zablokować. W tym celu należy wybrać opcję Wgraj i wybrać odpowiednio wcześniej przygotowany plik tekstowy.