Import bazy danych MySQL

Aby zaimportować bazę danych MySQL, zaloguj się do webmysql, następnie kliknij w ikonę SQL jak na poniższym obrazku.W nowo otwartym oknie, wybierz import plików, wskaż plik eksportu bazy danych, wybierz właściwy zestaw znaków zgodny z importowaną bazą danych.

Kliknij Wykonaj, aby zaimportować bazę.