Regulacja czasu bezczynności

Możesz regulować czas bezczynności dla każdej sesji w PLESKU według własnych potrzeb.

Aby dostosować parametry bezpieczeństwa sesji:

  1. Kliknij w panelu nawigacyjnym opcję "Server"
  2. Kliknij opcję "Session setting" w grupie "Control Panel"
  3. W odpowiednim polu wprowadź odpowiednią ilość dla czasy bezczynności sesji "Session idle time". Jeśli użytkownik nie wykona żadnej czynności przez dłuższy czas niż to zostało określone, panel kontrolny przerwie sesję.
  4. Kliknij "Ok".

Aby zresetować wszystkie parametry do ustawień domyślnych należy:

  1. Kliknij w panelu nawigacyjnym opcję "Server"
  2. Kliknij opcję "Session setting" w grupie "Control Panel"
  3. Kliknij opcję "Default". Domyślny czas bezczynności będzie ustawiony na 30 minut.
  4. Kliknij "Ok".