Magazyn plików

Magazyn plików: miejsce na serwerze przeznaczone na Twoje dokumenty, obrazy, pliki wideo i muzyczne co pozwala Ci na proste wysyłanie maili z dużymi załącznikami. Przydział powierzchni jest równy wielkości skrzynki mail-owej, realizowany niezależnie od stanu zapełnienia konta e-mail.

Strona poświęcona funkcjonalności oraz pomocy została umieszczona pod linkiem: http://webmail.forpsi.com/help/ajax/pl/index.html

Poniżej prezentujemy opis podstawowych funkcji magazynu plików:

Zarządzanie plikami:
- program pozwala na wysłanie plików na serwer.
- menadżer plików (zbiorczy)
- możliwość zapisu plików z magazynu plików na dysk lokalny w formacie zip.
- wysłanie plików z e-maila do magazynu plików.
- przenoszenie i kopiowanie plików do folderów poprzez  "chwyć i upuść ".
- edytor plików tekstowych (TXT, HTML).
- edytor plików graficznych : narzędzia obracania , kadrowania , regulacja kontrastu, odcienie szarości.
- możliwość tworzenia archiwum ZIP.
Funkcje dostępne z poziomu konta e-mail:
- zapisywanie załączników wiadomości bezpośrednio do magazynu plików.
- wysyłanie plików za pośrednictwem poczty e-mail bezpośrednio z Magazynu plików.
- dołączanie plików pochodzących ze magazynu plików do wiadomości.

 Dołączanie plików pochodzących z magazynu plików do wiadomości (Instrukcja).
Podczas tworzenia wiadomości e-mail kliknij "Dołącz" następnie wybierz z listy "Dodaj załącznik z dokumentów online". Pojawi się okno dialogowe, w którym to będzie można zdefiniować pliki. Ilustracja poniżej przedstawia operacje dodawania plików do złącznika wiadomości. Zatwierdzenie zmian oraz listy plików do wysłania odbywa się po przez klikniecie na "Wybierz".

  Zbiorcze przesyłanie plików.
Przejdź do magazynu plików i wybierz folder, do którego chcesz przesłać pliki, w okienku podglądu, kliknij na "Upload - Przekaż wiele".

 Następnie kliknij przycisk "Dodaj". System wyświetli okno w którym możliwe jest przy użyciu klawiszy Ctrl i Shift, aby zaznaczyć kilka plików. Jeśli chcesz dodać pliki z różnych folderów, powtórz tę czynność dla innych plików. Plik może zostać usunięty z listy w dowolnym momencie, klikając przycisk "Usuń" .

Zarządzanie dużymi załącznikami .
Wysłanie wiadomości z załącznikiem większym niż ustalony limit jest możliwe,  należy zaznaczyć funkcje "BMA" a program webmail pozwoli wysłać link do tego pliku zamiast samego pliku.  Zmiany ustawień można dokonać po przejściu do:  Menu główne  nastąpienie Opcje /  Preferencje / Wiadomości/ Tworzenie/. 

Przesłany plik będzie dostępny do pobrania w magazynie plików . Podczas pisania wiadomości można ręcznie wybrać opcję korzystania z tej funkcji, nawet jeśli rozmiar załącznika jest mniejszy niż ustalony limit.

 

 Adresat otrzymuje wiadomość e-mail, w której znajdują się odniesienia do pliku. Pliku umieszczone w załączniku można dodać do magazynu plików aby nie zalegały na skrzynce lub pobrać na komputer lokalny. Poniższe ilustracje przedstawiają  lokalizacje skrótów oraz sposób zapisu danych w folderach magazynu plików.