Udostępnianie kontaktów w Business Mail

Jedną z funkcji Business Mail"a jest udostępnianie kontaktów innym użytkownikom poczty w ramach jednej domeny. Kontakty udostępniane są w osobnym katalogu (zdj. 1).
Zarządzanie tym katalogiem jest możliwe tylko i wyłącznie po zalogowaniu się do Webmail"a jako postmaster @ nazwa_domeny


Zarządzanie kontem

  • Tylko użytkownik Postmaster ma możliwość edycji kontaktów w udostępnionym katalogu (pozostali użytkownicy mają wgląd do nich bez możliwości edycji)
  • W celu edycji należy wejść w zakładkę Kontakty -> Udostępnione
  • Zarządzanie kontaktami i grupami odbywa się w ten sam sposób jak dla konta osobistego (zdj. 2)

  • Dodawane kontakty oraz wprowadzone zmiany będą widoczne u wszystkich użytkowników w tej domenie.