Wspólny kalendarz

Wspólny Kalendarz

Kalendarzem wspólnym może zarządzać administrator poczty, w tym celu należy zalogować się do webmaila na konto Postmaster .

1. Zarządzanie kalendarzem wspólnym


 • Wspólny kalendarz (w odróżnieniu od wspólnych kontaktów) mogą edytować również inni użytkownicy domeny.
 • Postmaster może wyznaczyć użytkowników którzy będą dopisywać wydarzenia do kalendarza, oraz użytkowników którzy będą tylko odczytywać wydarzenia.
 • Aby ustawić wygląd współdzielonego kalendarza i zaprosić użytkowników, kliknij polecenie Zarządzanie kalendarzem wspólnym, który jest dostępny dla użytkownika postmaster na końcu menu po lewej stronie (widok Simple) lub w pozycji menu Kalendarz (inne widoki).
 • W menu możesz również zmienić kolor tła wydarzenie.
 • Prawo dostępu.
 • Kliknij Zarządzanie kalendarzem wspólnym.
 • Wpisz adres użytkownika którego chcesz zaprosić do wydarzenia, oraz kliknij dodaj do listy.
 • Klikając na Włącz lub Wyłącz możemy dodać prawa do zapisu/odczytu/edycji wydarzenia.
 • Klikając na usuń użytkownik zostanie usunięty.
2. Dodawanie wydarzenia.
Aby utworzyć nowe wydarzenie, należy.


 • W widoku kalendarza (dzienny, tygodniowy) dwukrotnie kliknij myszką, w dniu wydarzenia.
 • W nowym oknie wpisujemy tytuł wydarzenia np. Spotkanie z kontrahentami.
 • Wybieramy typ kalendarza Wspólny,
 • Klikamy Zapisz


 • Możemy wybrać więcej opcji, aby mieć możliwość bardziej zaawansowanego zarządzania wydarzeniem, jak na przykład.
 • Dodanie miejsca wydarzenia.
 • Wysłanie zaproszenia do uczestników wydarzenia.
 • Ustawienie powtórzeń wydarzenia.
 • Ustawienie przypomnienia o wydarzeniu.
3. Usunięcie wydarzeń
 • Aby usunąć wydarzenie z kalendarza, należy w widoku kalendarza kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Usuń.
 • Tylko użytkownik Postmaster może usuwać wydarzenia.