Zarządzanie kalendarzami

W wariancie Business Mail konta mailowe umożliwiają zarządzanie kalendarzami. Pozwala to na oddzielenie spraw prywatnych od służbowych.

1. Dodawanie kalendarza
 • procedura różni się w zależności od wybranego motywu webmaila. W przypadku motywu Simple, klikamy prawym przyciskiem myszy na opcję Kalendarz. Z menu kontekstowego wybieramy Nowy kalendarz. Wygląd graficzny (Forpsi, Grey), klikamy Nowy kalendarz • w oknie, które się pojawi wprowadź odpowiednie informacje • wprowadzone dane mogą być zmienione w dowolnym momencie, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy na kalendarzu i wybrać Właściwości

2. Dodawanie zdarzeń do kalendarza
 • podgląd kalendarza i dodawanie zdarzeń, motyw Simple
 • w nowo otwartym oknie wprowadzamy treść i wybieramy kalendarz, do którego zdarzenia ma być dopisane • postmaster może ograniczyć prawo innych użytkowników dostępu do kalendarza wspólnego. Tym samym nie będzie on widoczny na liście

3. Przenoszenia zdarzeń do innego kalendarza
 • otwórz wybrane zdarzenie
 • lista kalendarzy jest dostępna poniżej opisu zdarzenia
 • do wspólnego kalendarza zdarzenia może przenosić postmaster lub użytkownik, który ma prawo do zapisu
4. Zmiana nazwy kalendarza
 • klikamy prawym przyciskiem myszy na kalendarz
 • z menu kontekstowego wybieramy Edytuj kalendarz

5. Usuwanie kalendarza
 • klikamy prawym przyciskiem myszy na kalendarz
 • z menu kontekstowego wybieramy Usuń kalendarz (nie można usunąć kalendarza  osobistego i wspólnego)

6. Filtrowanie wiadomości w kalendarzu
 • domyślnie wyświetlane są wszystkie wiadomości
 • jeśli chcesz ukryć zdarzenia należące do wybranego kalendarza należy kliknąć go lewym przyciskiem myszy (ikona kalendarza będzie przekreślona)