Ograniczenie dostępu administracyjnego do panelu kontrolnego

W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa usługi, można ograniczyć dostęp do panelu administracyjengo do pewnej puli wybranych adresów IP.

Aby umożliwić dostęp do panelu kontrolnego z określonych adresów IP albo sieci należy:
1. Idź do "Server" > "Access".
2. Kliknij "Add New Network" i wprowadź odpowiedni numer IP po czym kliknij "Ok".

Aby określić podsieci możesz użyć symbolu wildcard (*) i maski podsieci.
3. Wybierz opcje "Denied from the networks that are not listed" i kliknij "Set". Gdy pojawi się monit o potwierdzenie operacji klikamy "Ok".


Aby zablokować dostęp do panelu kontrolnego z określonych adresów IP lub sieci należy:
1. Idź do "Server" > "Access".
2. Kliknij "Add New Network" i wprowadź odpowiedni numer IP po czym kliknij "Ok".

Aby określić podsieci możesz użyć symbolu wildcard (*) i maski podsieci.
3. Wybierz opcje "Allowed, excluding the networks in the list option", i kliknij "Set". Gdy pojawi się monit o potwierdzenie operacji klikamy "Ok".

Domyślnie panel PLESK umożliwia jednoczesne logowanie kliku użytkowników, używających kombinacji tego samego loginu i hasła. Ta funkcjonalność jest użyteczna w momencie kiedy zarządzanie usługami przekazujemy innym użytkownikom, lub w przypadku gdy zamkniemy przeglądarkę bez wylogowania się, co powoduje, że nie można się ponownie zalogować do momentu kiedy nie wygaśnie sesja. Oczywiście jest możliwość wyłączenia tej funkcji.

Aby uniemożliwić równoczesne sesje do panelu kontrolnego:
1. Idź do "Server" > "Edit".
2. Odznacz opcję "Allow multiple sessions under administrator"s login" i kliknij "Ok".