Konfigurowaniu filtru antyspamowego SpamAssassin

Aby włączyć filtr antyspamowy SpamAssassin należy:

1. Kliknąć skrót "Server" w panelu nawigacyjnym.
2. Kliknąć ikonę "Spam filter" w dziale "Services"
3. Jeśli chcesz pozwolić aby użytkownicy sami ustawiali konfigurację filtru antyspamowego, zaznacz opcję "Apply individual settings to spam filtering".
4. Jeśli chcesz zwiększyć ilość wykorzystanych zasobów systemowych przez filtr, wprowadź odpowiednią wartość w oknie "Maximum number of worker spamd processes to run (1-5)". Rekomendujemy by używać domyślnej wartości.
5. Jeśli chcesz ustawić czułość filtru, wpisz odpowiednią wartość w polu "The score that a message must receive to qualify as spam".

   SpamAssassin skanuje każdą wiadomość pod kątem jej zawartości jak i tematu. Wynikiem tych działań jest przyznanie odpowiedniej ilości punktów. Im wyższa jest wartość punktowa tym większe jest prawdopodobieństwo, że dana wiadomość jest spamem. Np.: wiadomość zawierająca tekst "BUY VIAGRA AT LOW PRICE!!!" w temacie i treści wiadomości uzyska 8.3 punktu. Domyślnie filtr jest tak ustawiony, że wiadomości które uzyskają więcej jak 7 punktów są kwalifikowane jako spam.

    - Kiedy Twój użytkownik otrzymuje bardzo dużo wiadomości spamowych, możesz zaostrzyć filtr poprzez obniżenie wartości punktowej "The score that a message must receive to qualify as spam" np.: na 6

    - Kiedy Twojemu użytkownikowi giną wiadomości z powodu zbyt restrykcyjnego ustawienia filtra antyspamowego, zwiększ wartość punktową "The score that a message must receive to qualify as spam"

6. Określenie sposobu oznaczania wiadomości spamowych.

   Nie możesz ustawić usuwania wiadomości spamowych dla całego serwera, jest to możliwe tylko dla pojedynczych kont pocztowych. Możesz jednak ustawić oznaczanie takich wiadomości poprzez dodanie tekstu "X-Spam-Flag: YES" lub "X-Spam-Status: Yes" do nagłówka wiadomości uznanej jako spam i jeśli chcesz filtr antyspamowy doda określony tekst do tematu wiadomości. W celu dodania własnego tekstu do tematu wiadomości należy wprowadzić go w oknie "Add the following text to the beginning of subject of each message recognized as spam". Jeśli nie chcesz aby filtr antyspamowy modyfikował temat wiadomości zostaw tą opcję pustą. Jeśli chcesz dodać wartość punktową do tematu wiadomości wprowadź tekst _SCORE_.

7. Jeśli nie chcesz aby Twoi użytkownicy otrzymywali wiadomości z określonych domen lub nadawców, kliknij zakładkę "Black List" i dodaj odpowiednie wpisy do czarnej listy:

    - Aby dodać wpis do czarnej listy kliknij "Add Addresses". Jeśli masz przygotowany plik z wpisami, które chcesz dodać, kliknij "Browse" by wskazać o ten plik i kliknij "OK". W przeciwnym przypadku wybierz opcję "From List" i wpisz odpowiednie adresy email w oknie "E-mail addresses". Wprowadzaj jeden adres w jednym rzędzie lub oddziel je przecinkiem, dwukropkiem lub spacją. Możesz użyć znaku (*) jako zamiennika dla dowolnej litery lub liczby oraz znaku (?) jako zamiennika dla pojedynczej litery. Np.: address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net. Wpis *@spammers.net będzie blokował wszystkie wiadomości wysłane z domeny spammers.net. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij "Ok" a następnie potwierdź klikając jeszcze raz "Ok".

    - Aby usunąć wpis z czarnej listy, przejdź do zakładki "Black List", zaznacz odpowiednie wpisy i kliknij "Remove Selected". Następnie potwierdź operację klikając "Ok".

8. Jeśli nie chcesz abyś Ty i Twoi użytkownicy tracili wiadomości od pewnych nadawców, kliknij zakładkę "White List" i dodaj odpowiednie wpisy do białej listy:

    - Aby dodać wpis do białej listy kliknij "Add Addresses". Jeśli masz przygotowany plik z wpisami, które chcesz dodać, kliknij "Browse" by wskazać o ten plik i kliknij "OK". W przeciwnym przypadku wybierz opcję "From List" i wpisz odpowiednie adresy email w oknie "E-mail addresses". Wprowadzaj jeden adres w jednym rzędzie lub oddziel je przecinkiem, dwukropkiem lub spacją. Możesz użyć znaku (*) jako zamiennika dla dowolnej litery lub liczby oraz znaku (?) jako zamiennika dla pojedynczej litery. Np.: address@spammers.net, user?@spammers.net, *@spammers.net. Wpis *@spammers.net będzie powodował, że wszystkie wiadomości wysłane z domeny spammers.net będą dostarczane. Po wprowadzeniu wszystkich danych kliknij "Ok" a następnie potwierdź klikając jeszcze raz "Ok".

    - Aby usunąć wpis z białej listy, przejdź do zakładki "White List", zaznacz odpowiednie wpisy i kliknij "Remove Selected". Następnie potwierdź operację klikając "Ok".

9. Po zakończeniu konfigurowania filtru antyspamowego, kliknij ikonę "Switch On" a następnie "Ok".

   W tym momencie wszystkie wiadomości będą filtrowane przez serwer. Domyślnie filtr antyspamowy nie będzie kasował wiadomości spamowych tylko dodawał tekst "X-Spam-Flag: YES" i "X-Spam-Status: Yes" do nagłówka wiadomości oraz tekst "*****SPAM*****" do tematu wiadomości.

   Jeśli masz włączoną opcję "Apply individual settings to spam filtering" wtedy użytkownicy będą mogli sami skonfigurować sobie filtr antyspamowy tak aby automatycznie usuwać wiadomości spamowe. Będą także mogli sami tworzyć czarne jak i białe listy.


UWAGA

Filtr antyspamowy jest opcją dodatkową płatną, dostępną w serwerach VPS.