Uwierzytelnianie HTTP za pomocą skryptu PHP - środowisko CGI

W usługach, w których PHP realizowane jest jako moduł CGI nie ma możliwości uwierzytelniania HTTP. W celu rozwiązania tego problemu należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

 1. dodanie dyrektywy mod_rewrite do .htaccess

  RewriteEngine on
  RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.*)
  RewriteRule ^(.*) - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%1]

 2. zmienić skrypt PHP:
   

  <?php
  if ($_SERVER["HTTP_AUTHORIZATION"] != "") {
     $ha = base64_decode( substr($_SERVER["HTTP_AUTHORIZATION"],6) );
     list($_SERVER["PHP_AUTH_USER"], $_SERVER["PHP_AUTH_PW"]) = explode(":", $ha);
     unset($ha);
  }
  if (!isset($_SERVER["PHP_AUTH_USER"])) {
      header("WWW-Authenticate: Basic realm="My Realm"");
      header("HTTP/1.0 401 Unauthorized");
      echo "Tekst po wciśnięciu anuluj";
      exit;
  }
  ?>