Konfiguracja programu pocztowego Windows Live Mail 2011

Poniżej przedstawiamy sposób skonfigurowania programu Windows Live Mail 2011:

1. W pierwszym oknie wybieramy zakładanie konta pocztowego.


2. Wprowadzamy adres e-mail, dla którego konfigurujemy pocztę, hasło (określamy czy program ma je pamiętać) oraz jaki tekst ma się pojawiać w wiadomościach wysyłanych z tego konta.3. Określamy konfigurację serwerów poczty. W przypadku usług ze strony forpsi.pl (usługi z działu hosting) wprowadzamy następujące dane:
- SMTP: smtp.forpsi.com, port 587
- POP3: pop3.forpsi.com, port 110
- IMAP: imap.forpsi.com, port 143
- loginem jest cały adres mailowy.

W przypadku usług w domenie .alpha.pl i anv.pl wprowadzamy następujące dane:
- SMTP: mail.alpha.pl, port 587
- POP3: mail.alpha.pl, port 110
- IMAP: mail.alpha.pl, port 143
- loginem jest login konta, do którego jest podpięty dany adres.

W obydwóch przypadkach należy zaznaczyć opcję Wymaga uwierzytelnienia4. Ostatnim krokiem jest zatwierdzenie wprowadzonych danych.