Wprowadzanie zmian dla kilku kont mailowych w tym samym czasie

Aby zaoszczędzić czas panel PLESK umożliwia wprowadzenie zmian dla większej ilości kont mailowych w tym samym czasie. Opcja ta nazywa się "group operations".

By z niej skorzystać należy:
1. Kliknąć skrót "Domains" w panelu nawigacyjnym.
2. Wybrać odpowiednią domenę.
3. Kliknąć ikonę "Mail" w sekcji "Services".
4. Zaznaczyć konta, dla których mają być wprowadzone zmiany.
5. Kliknąć opcję "Group operations".7. W nowym oknie wybieramy z listy zmiany jakie chcemy wprowadzić:
    - Control panel access - dostęp do panelu kontrolnego
    - Mailbox - włączenie lub wyłączenie skrzynki pocztowej
    - Mailbox quota - ustalenie limitu skrzynki pocztowej
    - Switch on spam filtering - włączenie lub wyłączenie ochrony antyspamowej
    - Antivirus (Dr.Web) - konfiguracja ochrony antywirusowej
    - Redirect address - przekierowanie poczty (forward)
    - Mail group - grupy mailowe
    - Autoresponder - auto-odpowiedź

Przy każdej opcji możemy określić czy ma być ona włączona (Swich on), wyłączona (Swich off) czy też ma pozostać bez zmian (Do not change).8. Zmiany akceptujemy poprzez kliknięcie ikony "Ok".