Aktywowanie ochrony antywirusowej dla skrzynki mailowej w panelu PLESK

W panelu PLESK można aktywować ochronę antywirusową dla adresów mailowych (opcja jest dostępna w momencie wykupienia dodatkowej usługi - antywirus).

Po zalogowaniu do panelu wykonujemy następujące czynności:
1. Klikamy skrót "Domains".
2. Z listy wybieramy odpowiednią nazwę domeny.
3. Klikamy ikonę "Mail".
4. Wybieramy adres mailowy, dla którego chcemy aktywować antywirus.
5. Klikamy ikonę "Antivirus".
6. W tym miejscu określamy działanie antywirusa: skanowanie poczty przychodzącej (1.), skanowanie poczty wychodzącej (2.), skanowanie poczty przychodzącej i wychodzącej (3.).
 


 
7. W celu zapisania ustawień klikamy "Ok".